Đoàn cơ sở xã Triệu Phước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

[7/7/2015 10:00:33 AM, lượt xem: 744 ]

Vừa qua, Đoàn cơ sở xã Triệu Phước phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ chín BCH Trung ương Đảng (khóa XI). Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Đảng ủy; Hội đồng nhân dân; đại diện các ban ngành, đoàn thể xã Triệu Phước cùng 215 đoàn viên thanh niên trong toàn xã.

Thông qua Hội nghị, đoàn viên thanh niên đã được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ chín BCH Trung ương Đảng (khóa XI) với hai chuyên đề: “ Xây dựng và phát triển văn hóa,con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và “ Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp đoàn viên, thanh niên, hội viên nâng cao nhận thức, nắm vững những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, từ đó xây dựng một lối sống đẹp, văn minh, văn hóa.

Cũng trong Hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã được báo cáo viên truyền đạt nội dung thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh , về truyền thống cách mạng của xã nhà và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân toàn xã xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn Quốc - Xã đoàn Triệu Phước

Những tin mới hơn


Lượt truy cập: 407991
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐOÀN TRIỆU PHONG
Chịu trách nhiệm nội dung: Huyện đoàn Triệu Phong - ĐT: 0905.544.001 - Email: vphuyendoan.tp@gmail.com; Địa chỉ: XThị Trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn