Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
[ Ngày đăng: 6/18/2015 2:24:08 PM, lượt xem: 10176 ]

        Chức năng:

- Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, bổ sung đảng viên, nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

- Đoàn là trường học XHCN của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

- Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi tuổi trẻ, phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ:

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Tổ chức hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức KT- XH làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các hội của thanh niên và Đội TNTP Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:232261
Đang online:2

Video

Liên kết